Innbyding til konkurranse - Drift av regionale ruteflygingar (helikopter) Værøy – Bodø v.v. 1. august 2024 – 31. oktober 2028

Samferdselsdepartementet lyste 27. april 2023 ut ein konkurranse om drift av regionale ruteflygingar på helikopterruta Værøy–Bodø v.v. for perioden 1. august 2024 – 31. oktober 2028.

Innbydinga finner du her.

Du finner rettinger, suppleringer eller endringer i konkurransegrunnlaget  her.

Tilbudsfristen er 4. juli 2023 kl. 16.00.