Utlysning av konkurranse - Drift av regionale ruteflyginger på rutene Stokmarknes – Bodø, Stokmarknes – Tromsø, Florø – Oslo og Ørsta-Volda – Oslo fra 1. oktober 2021

15. april 2021

Samferdselsdepartementet lyste 15. april 2021 en konkurranse om drift av regionale ruteflyginger på rutene Stokmarknes – Bodø, Stokmarknes – Tromsø, Florø – Oslo og Ørsta-Volda – Oslo fra 1. oktober 2021.

Tilbudsfristen er 15. juni 2021 kl. 12.00.

Lenke til utlysingsdokument

Rettinger, suppleringer eller endringer