Drift av regionale ruteflygninger Røros–Oslo 1. mai 2022 – 31. oktober 2022

17. mars 2022

Samferdselsdepartementet lyste 17. mars 2022 ut en konkurranse om drift av regionale ruteflygninger på ruten Røros–Oslo for perioden 1. mai 2022 – 31. oktober 2022.


Innbydelsen finner du her.


Tilbudsfristen er 24. mars 2022 kl. 12.00.