Innbyding til konkurranse - Drift av regionale ruteflygingar i Noreg 1. april 2024 – 31. oktober 2027/2028

Samferdselsdepartementet lyste 27. april 2023 ut ein konkurranse om drift av regionale ruteflygingar i Noreg for perioden 1. april 2024 – 31. oktober 2027/2028.

Innbydinga finner du her.

Du finn rettingar, suppleringar eller endringar i konkurransegrunnlaget her (PDF).

Tilbudsfristen er 27. juni 2023 kl. 12.00.