Drift av regionale ruteflygingar Røros–Oslo 1. november 2022 – 31. mars 2024

Samferdselsdepartementet lyste 28. april 2022 ein konkurranse om drift av regionale ruteflygingar på ruta Røros–Oslo for perioden 1. november 2022 – 31. mars 2024.

Innbydinga finner du her.

Tilbodsfristen er 28. juni 2022 kl. 12.00