Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene.

Utvalget er sammensatt av medlemmer blant annet fra KS, Kommunal- og distriktsdepartementet, Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå. Utvalget ledes av professor Jon Magnussen, NTNU.

Notater fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren:

 1. Notat fra TBU av mars 2024 om den økonomiske situasjonen i kommunesektoren (pdf)
 2. Notat fra TBU av mars 2024 om demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter (pdf)

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi har lagt fram sin rapport for høsten 2023.

Tidligere rapporter

Tidligere rapporter fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU).

Seminarer

Utvalget arrangerer hvert år et fagseminar som er åpent for alle interesserte. Seminaret finner vanligvis finner sted i begynnelsen av desember. 

Forskningsrapporter

I sine rapporter presenterer utvalget fra tid til annen sammendrag av forskningsprosjekter.

Om Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Opprettet ved kongelig resolusjon nr. 182 av 2. mars 1979.

Type: Utvalg

Kontakt:

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo

Hovedpunkt i mandatet/ arbeidsområde:

Utvalget ble reorganisert februar 1981. Utvikling av et system for rapportering, statistisk bearbeiding og faglig vurdering av data som gjelder økonomien til kommuner og fylkeskommuner.

Mandat for Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (PDF)

Aktive medlemmer (pr. 01.01.2024)

 • Jon Magnussen (leder)
 • Marianne Haraldsvik (medlem)
 • Trond Erik Lunder (medlem)
 • Irene Arnesen (medlem)
 • Torbjørn Eika (medlem)
 • Lise Mari Haugen (medlem)
 • Sven Oluf Nylænder (medlem)
 • Øyvind Langeland (medlem)
 • Otto Leirbukt (medlem)
 • Kari Anne Haugen (medlem)
 • Ellen Cathrine Arnesen (medlem)
 • Toril Berge Flatabø (medlem)