Forsiden

Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi er et partssammensatt utvalg for rapportering, statistisk bearbeidelse og faglig vurdering av data som gjelder økonomien i kommunene og fylkeskommunene.

Utvalget er sammensatt av medlemmer blant annet fra KS, Kommunal- og distriktsdepartementet, Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå. Utvalget ledes av professor Lars-Erik Borge, NTNU.

Notater fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren:

 1. Notat fra TBU av mars 2023 om den økonomiske situasjonen i kommunesektoren (pdf)
 2. Notat fra TBU av mars 2023 om demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter (pdf)

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi har lagt fram sin rapport for høsten 2022.

Tidligere rapporter

Tidligere rapporter fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU).

Seminarer

Utvalget arrangerer hvert år et fagseminar som er åpent for alle interesserte. Seminaret finner vanligvis finner sted i begynnelsen av desember. 

Forskningsrapporter

I sine rapporter presenterer utvalget fra tid til annen sammendrag av forskningsprosjekter.

Om Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Opprettet: 1979

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo

Eget nettsted: https://www.regjeringen.no/no/dep/kdd/org/styrer-rad-og-utvalg/teknisk-beregningsutvalg-for-kommunal-og/id449207/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget ble reorganisert februar 1981. Utvikling av et system for rapportering, statistisk bearbeiding og faglig vurdering av data som gjelder økonomien til kommuner og fylkeskommuner.

Full mandattekst Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Aktive medlemmer (pr. 03.03.2023)

 • Lars-Erik Borge (leder)
 • Kari Anne Haugen (medlem)
 • Jon Magnussen (medlem)
 • Linda Nipen (medlem)
 • Irene Arnesen (medlem)
 • Torbjørn Eika (medlem)
 • Berit Helene Koht (medlem)
 • Ellen Cathrine Arnesen (medlem)
 • Ailin Aastvedt (medlem)
 • Even Vaboen (medlem)
 • Toril Berge Flatabø (medlem)
 • Sven O Nylænder (medlem)