TBU-seminarer

Utvalget arrangerer hvert år et fagseminar som er åpent for alle interesserte. Seminaret finner vanligvis finner sted i begynnelsen av desember. Presentasjonene fra seminarene tidligere år kan du finne her.