Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU)

TBU-seminar: Hvordan kan kommunesektoren møte demografiutfordringene?

Torsdag 7. desember går årets åpne fagseminar i regi av Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) av stabelen. Tema denne gangen vil være kommunesektorens demografiutfordringer de kommende årene.

Nett-tv Hvordan kan kommunesektoren møte demografiutfordringene?

Se sendingen her

Se sendingen her

Fire bilder: skoleelev, pleiehjem, fisker og barn som tegner. Bilde fem er av skiltet Rådhuset
Foto: iStock og Colourbox

Flere eldre og en lavere andel i yrkesaktiv alder framover vil kunne skape og forsterke utfordringer for kommunene. Hva vil utviklingen bety for kommunenes muligheter til å levere gode tjenester til innbyggerne? Hva skjer med utviklingen i kommuneøkonomien, mulighetene for å rekruttere arbeidskraft og til å skape gode fagmiljøer rundt i landet? Noen kommuner vil få større utfordringer enn andre. Hvilke tiltak kan her være løsningene?

Praktisk informasjon om fagseminaret:

Tid: Torsdag 7. desember, 10:00-15:00
Sted: Oslo Kongressenter
Adresse: Youngs gate 21 (Folkets hus)
Påmeldingsfrist: 4. desember 2023

Seminaret er gratis og inkluderer lunsj.

Seminaret vil også strømmes direkte på denne nettsiden. Det blir ikke lagt ut opptak i etterkant.

Program

10:00 - 12:00

  • Velkommen
  • Finansiering av velferdsstaten framover – et makroperspektiv ved Knut Moum, tidligere ekspedisjonssjef i Finansdepartementet
  • Hva sier Generalistkommuneutvalget? Med et særlig blikk på situasjonen i Troms og Finnmark ved Jan-Peder Andreassen, fagdirektør hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark og medlem i Generalistkommuneutvalget
  • Et blikk på Rendalen, befolkningsutviklingen og det kommunale tjenestetilbudet. Før – nå – i morgen. Ved ordfører i Rendalen kommune, Linda Døsen Stubsveen.

12:00 - 13:00 Lunsj

13:00 - 15:00

  • Samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene – hvordan kan det innrettes framover?, ved Jon Magnussen, prodekan og professor ved NTNU og utvalgsleder for NOU 2023:8, Felleskapets sykehus - Styring, finansiering, samhandling og ledelse.
  • Hvordan møter Rælingen kommune utfordringene? Ved kommunedirektør Eivind Glemmestad.
  • Store utfordringer og det politiske lederskapet ved Agnar Kaarbø, politisk redaktør i Kommunal rapport.

Det kan komme justeringer av programmet.