Bygg21

Bygg21 er et samarbeid mellom bygge – og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling.

Bygg21 har anslått at næringen har potensial til å redusere byggekostnadene med 20 prosent innen 2020. Styret skal medvirke til at næringen realiserer sitt potensial ved å prioritere, motivere, utfordre, samordne og stimulere næringen til å bli mer kunnskapsbasert og effektiv.

Om Bygg21

Opprettet: 2013

Opphørt: 2019

Type: Styre

Kontakt

Postadresse: Direktoratet for byggkvalitet, Postboks 8742 Youngstorget, 0028 OSLO

Eget nettsted: http://www.bygg21.no/no/om-bygg21/styret/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Bygg21 er et samarbeid mellom bygge- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. Målet for samarbeidet er å legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling.

Full mandattekst Bygg21