Historisk arkiv

Styret i Bygg21 gjenoppnevnt for perioden 2017-2019

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Bygg21 er et samarbeid mellom bygge- og eiendomsnæringen og statlige myndigheter. - Styret er godt i gang med arbeidet, og er inne i leveransefasen. Jeg har derfor valgt å gjenoppnevne styret for perioden 2017-2019, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Målet for samarbeidet er å legge til rette slik at næringen selv kan løse utfordringer innenfor bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling.

Bygg21 har anslått at næringen har potensial til å redusere byggekostnadene med 20 prosent innen 2020. Styret skal medvirke til at næringen realiserer potensialet ved å prioritere, motivere, utfordre, samordne og stimulere næringen til å bli mer kunnskapsbasert og effektiv.

- Styret har jobbet godt og målrettet med oppdraget fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) i to år nå, og har opparbeidet seg en solid posisjon i bygg- og eiendomsnæringen. Derfor er jeg glad for at alle i styret har takket ja til å bli med videre i Bygg21. Samtidig har vi spisset det nye mandatet for perioden 2017-2019, for å få til endringene alle ønsker seg, sier statsråd Sanner.

I mandatet har departementet blant annet gitt Bygg21 i oppdrag å anbefale metoder for måling av  produktivitet, kostnadsutvikling og kundetilfredshet i byggenæringen. KMD har også bedt Bygg21 om å bidra til grønn konkurransekraft i næringen.  

- Bygg- og eiendomsnæringen leverer boligene, skolene, kontorene og alle de andre bygningene vi bruker hver dag. Det er klart at næringen har en spesiell rolle og et eget oppdrag i den forstand. Gjennom Bygg21 samarbeider staten med næringen direkte. Det er bygg- og eiendomsnæringen som til syvende og sist er ansvarlige for å gjennomføre de endringene som er både viktige og riktige. Men vi skal selvfølgelig legge til rette slik at forholdene blir best mulig for å gjennomføre endringene Bygg21 peker på, sier kommunal- og moderniseringsminister Sanner.

Bygg21-styret består av følgende medlemmer

Sissel Leire, Stavanger (styreleder)

Stig Bech, Nannestad (nestleder)

Siri Hunnes Blakstad, Trondheim

Arne Giske, Oslo

Harald Nikolaisen, Jar

Jon-Olav Sigvartsen, Maura

Netten Østberg, Oslo

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00