Ekspertgruppe for KI og valg

Regjeringen har satt ned en hurtigarbeidende ekspertgruppe, som skal kartlegge erfaringer fra valgene i 2024 og gi anbefalinger om hvordan vi i Norge kan forberede oss på stortingsvalget i 2025.

Niels Nagelhus Schia leder ekspertgruppen. Han er leder for NUPIs senter for forsking på ny teknologi.

Ekspertgruppen skal gi en kunnskapsstatus og konkrete anbefalinger til KDD om tiltak som kan implementerest før stortingsvalget i 2025.

Her er ekspertgruppens mandat (pdf)

Arbeidsgruppen består av:

  • Niels Nagelhus Schia (Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI))
  • Bente Kalsnes (Høyskolen Kristiania)
  • Lars Raaum (Mediebedriftenes Landsforening)
  • Helle Sjøvaag (Universitetet i Stavanger)
  • Heidrun Åm (NTNU)
  • Julie Ødegaard Borge (NLA Høgskolen Bergen)
  • Rune Karlsen (Universitetet i Oslo)  
  • Anne Sofie Molandsveen (NORCAP – Flyktninghjelpen)

Ekspertgruppen tar sikte på å levere sitt arbeid innen 31. desember 2024