Generalistkommuneutvalget

Generalistkommuneutvalgets arbeid er avsluttet. Utvalget leverte sin utredning til Kommunal- og distriktsdepartementet 29. mars 2023.

Generalistkommuneutvalgets utredning: NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet — Likt ansvar – ulike forutsetninger

Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal vurdere dagens generalistkommunesystem.

Utvalget leverer sin utredning til Kommunal- og distriktsdepartementet onsdag 29. mars, kl. 10. Overrekkelsen vil bli strømmet (lenke). 

I mandatet bes utvalget om å: 

 • gjøre en bred kartlegging og analyse av dagens generalistkommunesystem, og hvordan systemet har utviklet seg den senere tid.
 • vurdere forutsetninger og rammer kommunene har for å kunne være en generalistkommune i dagens og framtidens velferdssamfunn, og vurdere grunnlaget for et generalistkommunesystem.
 • vurdere alternativer til generalistkommunesystemet, og diskutere fordeler og ulemper med alternativene sammenlignet med dagens system
 • se på forholdet til og grenseflater mot fylkeskommunen
 • innhente erfaringer fra andre sammenlignbare land, som er relevante for utvalgets arbeid og oppdrag.

NOU: NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet — Likt ansvar – ulike forutsetninger

Mandat: Mandat for generalistkommuneutvalget (pdf)

Nettside: https://nettsteder.regjeringen.no/generalistkommuneutvalget/

Om Generalistkommuneutvalget

Opprettet: 2020

Opphørt: 2023

Type: Utvalg

Kontakt

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Formålet med utvalget er å få et helhetlig kunnskapsgrunnlag om det norske generalistkommunesystemets virkemåte, og utviklingen av dette den senere tid. Utvalget skal foreta en vurdering av forutsetninger og rammer kommunene har for å kunne være en generalistkommune i dagens og framtidens velferdssamfunn, og vurdere grunnlaget for å ha et generalistkommunesystem. Videre skal utvalget også foreta en vurdering av eventuelle alternativer til generalistkommunesystemet.

Full mandattekst Generalistkommuneutvalget

Aktive medlemmer (pr. 25.03.2022)

 • Tom Cato Karlsen (leder)
 • Jan-Peder Andreassen (medlem)
 • Ola Helstad (medlem)
 • Per Sverre Kvinlaug (medlem)
 • Siv Høgtun (medlem)
 • Annegrete Bruvoll (medlem)
 • Bente Larssen (medlem)
 • Dag Ingvar Jacobsen (medlem)
 • Jan Erling Klausen (medlem)
 • Grete Teigland (medlem)
 • Gro Herheim (medlem)
 • Vibeke Stjern (medlem)
 • Frode Michael Lindtvedt (medlem)
 • Sidsel Marie Schade (medlem)