Riksvalgstyret

Øverste valgorgan ved stortingsvalg. Riksvalgstyret fordeler utjevningsmandatene, foretar valgoppgjør, og behandler klager. Riksvalgstyret utpekes av Kongen ved hvert stortingsvalg.

Om Riksvalgstyret

Opprettet: 2021

Type: Styre

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Øverste valgorgan ved stortingsvalg. Riksvalgstyret fordeler utjevningsmandatene, foretar valgoppgjør, og behandler klager. Riksvalgstyret utpekes av Kongen ved hvert stortingsvalg.

Aktive medlemmer (pr. 26.04.2022)

 • Jette F. Christensen (leder)
 • Martin Engeset (nestleder)
 • Marianne Nordli (medlem)
 • Liv Signe Navarsete (medlem)
 • Terje Breivik (medlem)
 • Øyvind Strømmen (medlem)
 • Ingvild Reymert (medlem)
 • Bror Yngve Rahm (medlem)
 • Thomas Nygreen (medlem)
 • Morten Lund (varamedlem)
 • Marie Helene Loe Halvorsen (varamedlem)
 • Marit Helene Meyer (varamedlem)
 • Marit Halse (varamedlem)
 • Line Henriette Hjemdal (varamedlem)
 • Svein Roald Hansen (varamedlem)
 • Norun Tveiten Benestad (varamedlem)
 • Gabriel Stensbekk (varamedlem)
 • Finn Egil Holm (varamedlem)