Riksvalgstyret holdt sitt tredje møte 28. mars 2022

I møtet behandlet riksvalgstyret klager på protokolleringen i 13 kommuner samt påstand om valgfusk ved stortingsvalget i 2021.

Riksvalgstyret avviste klagesakene og kom med en uttalelse i tilknytning til klagene på protokolleringen i 13 kommuner.

Riksvalgstyret består av ni medlemmer med hver sin vara, ett fra hvert parti som er representert på Stortinget. Oversikt over medlemmene finnes her. 

Referat fra riksvalgstyrets møte 28. mars 2022 (pdf)