Møte i riksvalgstyret 28. mars 2022

Riksvalgstyret holder sitt tredje møte mandag 28. mars klokken 10-12.

I møtet skal riksvalgstyret behandle klagesaker som er innkommet etter at Stortinget trådte sammen. Riksvalgstyret består av ni medlemmer med hver sin vara, ett fra hvert parti som er representert på Stortinget.

Møtet går for åpne dører og foregår i departementets lokaler. Ta kontakt med Ingvild Lysne (ingvild.lysne@kdd.dep.no) for nærmere informasjon.