Riksvalgstyret holdt sitt fjerde møte 14. mars 2023

I møtet behandlet riksvalgstyret klager på protokolleringen av stortingsvalget i 9 kommuner.

Riksvalgstyret avviste klagesakene.

Riksvalgstyret består av ni medlemmer med hver sin vara, ett fra hvert parti som er representert på Stortinget. Oversikt over medlemmene finnes her

Referat fra riksvalgstyrets møte 14. mars 2023 (pdf)