Forsiden

Møte i riksvalgstyret 14. mars

Riksvalgstyret holder sitt fjerde møte tirsdag 14. mars 2023 klokken 11-13.

I møtet skal riksvalgstyret behandle klagesaker som er innkommet etter at Stortinget trådte sammen. Riksvalgstyret består av ni medlemmer med hver sin vara, ett fra hvert parti som er representert på Stortinget.

Møtet går for åpne dører og foregår i departementets lokaler. Ta kontakt med Ingvild Lysne (ingvild.lysne@kdd.dep.no) for nærmere informasjon.