Husleielovutvalget

Utvalget skal gå gjennom husleieloven og vurdere, og foreslå, endringer som styrker leietakeres rettigheter, sikrer grunnleggende botrygghet og som gjør at loven er tilpasset dagens situasjon i leiemarkedet. Utvalget skal også vurdere endringer som gjør at loven bedre enn i dag ivaretar interessene til de ulike aktørene i leiemarkedet på en god og samfunnstjenlig måte.

Utvalgsmedlemmer:

Leiar:

Forsker I Jardar Sørvoll, Nordre Follo

 

Medlemmer:

Jurist Silje Flack Bergby, Trondheim

Advokat Benedicte Björkfors, Bodø

Politisk rådgiver Hanne Beth Borge, Oslo

Advokat Kristoffer Dons Brøndbo, Tromsø

Professor Torfinn Harding, Stavanger

Direktør Bjarte Høysæter, Bergen

Eiendomsforvalter Maren Kartvedt, Bergen

Advokat Anders Leisner, Oslo

Student Dalin Malek, Asker

Daglig leder Kathrine Emilie Standal, Trondheim

Daglig leder Lars Aasen, Nesodden

Mandat:

Her kan du lese heile mandatet til utvalet.

Nettside: 

Husleielovutvalget (regjeringen.no)