TBU-seminar 2016: Kommunereform - hva skjer nå?

Torsdag 8. desember går årets åpne fagseminar i regi av Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) av stabelen. Årets tema er kommunereform og veien videre.

Program: 

Nasjonal grensevandring med oppsummering av fylkesmennenes tilrådninger (pdf)
Geir Vinsand, Nivi Analyse

Framtidig kommunestruktur - tilrådning fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal (pdf)
Vigdis Rotlid Vestad, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Kommunesammenslåinger i Nederland – en stille reform? (pdf)
Bas van de Meerendonk, provins Gelderland 

Økonomiplanlegging i en kommunesammenslåingsprosess (pdf)
Erik Fossnes, budsjettsjef Sandefjord kommune

Hvilke muligheter og utfordringer gir en sammenslåingsprosess – sett fra en økonomisjefs ståsted (pdf)
Svein Henry Bardal, assisterende rådmann i Orkdal kommune og nestleder i sentralstyret i NKK

Kommunereformen i perspektiv
Jan Erling Klausen, Universitetet i Oslo