Tidligere TBU-rapporter

Utvalget utarbeider to rapporter i året, én om våren og én om høsten. Utvalgets notater til konsultasjonsordningen mellom staten og kommunesektoren innarbeides i rapportene.