Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

April 2008

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi legger med dette fram utvalgets vårrapport for 2008. Rapporten handler blant annet om utviklingen i kommuneøkonomien og kommunal tjenesteproduksjon de senere årene, med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2007.

Hele rapporten i pdf-format.