Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

April 2008

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi legger med dette fram utvalgets vårrapport for 2008. Rapporten handler blant annet om utviklingen i kommuneøkonomien og kommunal tjenesteproduksjon de senere årene, med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2007.

Hele rapporten i pdf-format.