Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Mai 2014

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har lagt fram sin rapport sin rapport for våren 2014.

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har lagt fram sin rapport for våren 2014.