Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi april 2007

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi legger med dette fram utvalgets vårrapport 2007. Rapporten handler blant annet om utviklingen i kommuneøkonomien og kommunal tjenesteproduksjon de senere årene, med vekt på utviklingen i 2006.

I kapittel 1 i rapporten finnes et sammendrag av utviklingen i kommuneøkonomien og det kommunale tjenestetilbudet.

Hele rapporten i pdf-format