Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi april 2007

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi legger med dette fram utvalgets vårrapport 2007. Rapporten handler blant annet om utviklingen i kommuneøkonomien og kommunal tjenesteproduksjon de senere årene, med vekt på utviklingen i 2006.

I kapittel 1 i rapporten finnes et sammendrag av utviklingen i kommuneøkonomien og det kommunale tjenestetilbudet.

Hele rapporten i pdf-format