Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - juni 2019

Utvalget legger med dette fram sin rapport for sommeren 2019. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2018.

I kapittel 1 legger utvalget fram sin forståelse av den aktuelle situasjonen i kommuneøkonomien.

Kapittel 2 er en oppdatert beskrivelse av utviklingen i kommuneøkonomien og kommunale tjenester. Omtalen av kommuneøkonomien er basert på nasjonalregnskapstall som ble publisert 7. juni 2019, samt finansielle sektorregnskaper, publisert 6. juni 2019. Omtalen av tjenestene baserer seg hovedsakelig på reviderte KOSTRA-tall for 2018, publisert 17. juni 2019.