Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - november 2018

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) legger med dette fram sin høstrapport for 2018. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2017 og 2018.

I kapittel 1 legger utvalget fram sin forståelse av den aktuelle situasjonen i kommuneøkonomien.

Kapittel 2 er det en oppdatert beskrivelse av utviklingen i kommuneøkonomien og kommunale tjenester. Kommunesektorens inntekter og utgifter og utviklingen i sysselsettingen og tjenestene, blant annet beregninger av produksjonsindeksen for kommunene for 2017, er nærmere omtalt i kapittel 3, 4 og 5, og driftsresultatene i kapittel 6. I kapittel 7 er gjeld i kommunesektoren omtalt. Nye beregninger av effektiviteten i de kommunale tjenestene er vist i kapittel 8.

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - november 2018 (pdf)