Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

November 2007

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi legger med dette fram utvalgets høstrapport for 2007. Rapporten handler blant annet om utviklingen i kommuneøkonomien og kommunal tjenesteproduksjon de senere årene, med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2007.

Hele rapporten i pdf-format