Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

April 2015

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har lagt fram sin rapport for våren 2015.

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har lagt fram sin rapport for våren 2015.