Rapport fra Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi - november 2008

Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi legger med dette fram utvalgets høstrapport for 2008. Rapporten handler blant annet om utviklingen i kommuneøkonomien og kommunal tjenesteproduksjon de senere årene, med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2008.

Hele rapporten i pdf-format.

Se også utvalgets nettside.