Rapporter og planer

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi – juni 2023

Utvalget har lagt fram sin rapport for sommeren 2023. Rapporten tar sikte på å gi informasjon om utviklingen i kommuneøkonomien de siste årene med særlig vekt på den økonomiske situasjonen i 2022.

I kapittel 1 legger utvalget fram sin forståelse av den aktuelle situasjonen i kommuneøkonomien.

Kapittel 2 er en oppdatert beskrivelse av utviklingen i kommuneøkonomien. Omtalen av kommuneøkonomien er basert på nasjonalregnskapstall som ble publisert 15. juni 2023, samt statistikk for offentlige forvaltning inntekter og utgifter, som ble publisert 8. juni 2023.

Kapittel 3 er en oppdatert beskrivelse av utviklingen i de kommunale og fylkeskommunale tjenestene. Omtalen av tjenestene i kapittel 3 baserer seg hovedsakelig på reviderte KOSTRA-tall for 2022, publisert 15. juni 2023.

Kapittel 4 er et sammendrag fra et prosjekt gjennomført av Senter for økonomisk forskning (SØF) for utvalget om konsekvenser av merskattevekst for kommunesektoren.

I kapittel 5 legger utvalget fram oppdaterte vurderinger per juni 2023 av demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter til demografiendringer i 2024.

Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi - juni 2023 (pdf)

Utvalgets situasjonsforståelse (PDF)