The Statistical Reports Committee for county and municipal government finance

The Statistical Reports Committee for county and municipal government finance is a permanent committee composed of representatives from the relevant ministries, local government authorities and Statistics Norway (the Norwegian Central Bureau of Statistics), and headed by an independently-affiliated chairperson.

The Statistical Reports Committee for county and municipal government finance is a permanent committee composed of representatives from the relevant ministries, local government authorities and Statistics Norway (the Norwegian Central Bureau of Statistics), and headed by an independently-affiliated chairperson. It is the task of the committee to submit bi-annual reports containing a compilation of statistics concerning the economic development of the local government sector. The committee’s reports also contain findings from various specially-targeted analyses. These reports are widely utilized, and form the foundation for the consultations between the central and local government authorities. 

Om Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Opprettet: 1979

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8112 Dep, 32

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget ble reorganisert februar 1981. Utvikling av et system for rapportering, statistisk bearbeiding og faglig vurdering av data som gjelder økonomien til kommuner og fylkeskommuner.

Aktive medlemmer (pr. 1/5/2022)

 • Lars-Erik Borge Leder
 • Lovise Bauger Medlem
 • Jon Magnussen Medlem
 • Linda Nipen Medlem
 • Oddgeir Albertsen Medlem
 • Irene Arnesen Medlem
 • Torbjørn Eika Medlem
 • Berit Helene Koht Medlem
 • Ellen Cathrine Arnesen Medlem
 • Ailin Aastvedt Medlem
 • Even Vaboen Medlem
 • Toril Berge Flatabø Medlem