Forsiden

Historisk arkiv

Sanner i dialog om utvikling av ny by- og regionalpolitikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Tidlig i 2017 vil Jan Tore Sanner legge frem en melding for Stortinget om politikk for bærekraftige byer og sterke distrikter. Arbeidet med stortingsmeldingen skjer gjennom en åpen prosess med dialog og diskusjoner underveis.

Den 29. september møtte derfor Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner fylkes- og kommunepolitikere, reiselivsaktører og Fylkesmannen i Oppland for å diskutere "distriktspolitikk under nye forutsetninger" på Hafjell.

Deltakerne var opptatt av reiselivsarbeidet i Innlandet, og de tok opp utfordringer knyttet til næringsutvikling i områder med store verna areal. Et gjennomgående budskap til ministeren var at samarbeid mellom aktørene er viktig, både for å dra nytte av ledig kapasitet og for å kunne utnytte fortrinnene regionen har. 

- Jeg setter pris på den optimismen og de mange ideene til videre næringsutvikling i fjellregionene som kom fram i møtet. Spesielt har jeg notert hvor nødvendig samarbeid mellom planmyndigheter og næringslivet er. Klarer vi å kople disse tidligere, vil det bli lettere å etablere arbeidsplasser i distriktene, oppsummerte Sanner

Departementet vil invitere til flere slike dialogmøter underveis i prosessen, og inviterer samtidig alle til å gi innspill på en egen nettside ww.byerogdistrikter.no. Her finner du også mer informasjon om hvilke temaer vi særlig ønsker innspill på.