Kommuneloven 2018

Den nye kommuneloven er trådt i kraft. Den fremmer det kommunale og fylkeskommunale selvstyret, og gir overordnede og generelle rammer for kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Forstørrelsesglass forstørrer tegnet for lover

Hva er nytt?

Den nye kommuneloven viderefører grunnstammen i 92-loven. Det er likevel gjort viktige endringer, tilføyelser og presiseringer.

Terninger som viser årstallet 2020

Hele kommuneloven har nå trådt i kraft

Mesteparten av den nye kommuneloven trådte i kraft høsten 2019. Økonomibestemmelsene og enkelte andre kapitler trådte i kraft 1. januar 2020.

Personer samlet for opplæring

Alt du trenger å vite om den nye kommuneloven

Våren 2019 inviterte Kommunal- og moderniseringsdepartementet alle landets kommuner og fylkeskommuner til regionale dagskurs om den nye kommuneloven. Dagskursene ble arrangert i samarbeid med KS.