Kommuneloven

Kommuneloven fremmer det kommunale og fylkeskommunale selvstyret, og gir overordnede og generelle rammer for kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Forstørrelsesglass forstørrer tegnet for lover

Hva er nytt i kommuneloven?

Den nye kommuneloven viderefører grunnstammen i 92-loven. Det er likevel gjort viktige endringer, tilføyelser og presiseringer.

Forsider på diverse veiledere

Veiledere til kommuneloven

Departementet har utarbeidet flere veiledere til kommuneloven 2018. Her følger en oversikt.

Personer samlet for opplæring

Alt du trenger å vite om den nye kommuneloven

Våren 2019 inviterte departementet alle landets kommuner og fylkeskommuner til regionale dagskurs om den nye kommuneloven. Dagskursene ble arrangert i samarbeid med KS.