Kommunalrett og kommunal inndeling

Kommuneloven 2018

Den nye kommuneloven er trådt i kraft. Den fremmer det kommunale og fylkeskommunale selvstyret, og gir overordnede og generelle rammer for kommunal og fylkeskommunal virksomhet.

Forstørrelsesglass forstørrer tegnet for lover

Hva er nytt i kommuneloven?

Den nye kommuneloven viderefører grunnstammen i 92-loven. Det er likevel gjort viktige endringer, tilføyelser og presiseringer.

Terninger som viser årstallet 2020

Hele kommuneloven har nå trådt i kraft

Mesteparten av den nye kommuneloven trådte i kraft høsten 2019. Økonomibestemmelsene og enkelte andre kapitler trådte i kraft 1. januar 2020.

Personer samlet for opplæring

Alt du trenger å vite om den nye kommuneloven

Våren 2019 inviterte departementet alle landets kommuner og fylkeskommuner til regionale dagskurs om den nye kommuneloven. Dagskursene ble arrangert i samarbeid med KS.