Interkommunalt samarbeid

Kommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt samarbeid. På denne siden har departementet samlet veiledning og kunnskapskilder kommuner kan nyttiggjøre seg av når de samarbeider med hverandre eller vurderer å inngå nye samarbeid.

To personer som samarbeider om å tegne et organisasjonskart

Hva er interkommunalt samarbeid?

Interkommunalt samarbeid betyr at to eller flere kommuner samarbeider om å løse felles oppgaver eller utfordringer.

Et tegnet organisasjonskart

Oversikt over ulike samarbeidsmodeller

Når kommuner skal utføre felles oppgaver, har kommunene stor frihet til å velge hvordan de skal organisere samarbeidet.

Hånd med en tråd knyttet rundt pekefingeren

Etablering av samarbeid – huskelister og praktisk veiledning

Rapport

Det er mange ting å huske på og vurdere når man skal inngå og drifte et interkommunalt samarbeid.

En trekloss med paragraftegn ligger på et tastatur

Tolkningssaker

Her har vi samlet noen tolkningssaker om reglene i kommuneloven om interkommunalt samarbeid.