Tolkningssaker om reglene i kommuneloven om interkommunalt samarbeid

Her har vi samlet noen tolkningssaker om reglene i kommuneloven om interkommunalt samarbeid.

Andre tolkningsuttalelser til kommuneloven 2018 kan leses her: Kommunalrett - regjeringen.no