Kunnskapskilder om interkommunalt samarbeid

Her har vi samlet noen kunnskapskilder om interkommunalt samarbeid.

Kommuneloven med forarbeider

Kommuneloven fastsetter de overordnete rammene for reglene om interkommunalt samarbeid. Kommuneloven med forarbeider er derfor viktige kunnskapskilder.

Andre kilder