Tolkningsuttalelser om kommuneloven 2018

Generelle tolkningsuttalelser om kommuneloven

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 5. Kommunal organisering. Folkevalgte organer (§ 5-1 til 5-14)

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 7. Valg til folkevalgte organer (§§ 7-1 til 7-11)

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 8. Rettigheter og plikter for folkevalgte (§§ 8-1 til 8-10)

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 10. Parlamentarisk styreform (§§ 10-1 til 10-10)

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 11. Saksbehandling i folkevalgte organer (§ 11-1 til 11-13)

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 14. Økonomiforvaltning. (§ 14-1 til § 14-22)

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 18. Interkommunalt politisk råd (§ 18-1 til 18-4)

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 19. Kommunalt oppgavefellesskap (§ 19-1 til 19-4)

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 23. Kontrollutvalgets virksomhet (§§ 23-1 til 23-7)

Tolkningsuttalelser til kommuneloven kapittel 24. Revisjon (§§ 24-1 til 24-10)

  • § 24-8: Revisjonsberetning

    Spørsmål om regnskapsrevisor må kalle tilbake revisjonsberetningen og avgi en ny revisjonsberetning som følge av at kommunen gjør endringer i årsberetningen etter fristens utløp.

    Lov/forskrift: Kommuneloven (2018)