Tolkningsuttalelser om kommuneloven 2018

Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 6. Ordfører (§§ 6-1 til 6-2)