Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 18. Interkommunalt politisk råd (§ 18-1 til 18-4)