Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 18 og 19. Interkommunalt politisk råd (§§ 18-1 til 18-4) og kommunalt oppgavefellesskap (§§ 19-1 til 19-4)