Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 23. Kontrollutvalgets virksomhet (§§ 23-1 til 23-7)