Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 12. Innbyggerdeltakelse (§§ 12-1 til 12-2)