Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 10. Parlamentarisk styreform (§§ 10-1 til 10-10)