Tolkningsuttalelser til kommuneloven kapittel 15. Selvkost. (§15-1)