Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 13. Administrasjonen (§§ 13-1 til 13-5)