Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 13. Administrasjonen (§ 13-1 til § 13-5)