Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 8. Rettigheter og plikter for folkevalgte (§§ 8-1 til 8-10)