Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 3. Kommuneinndeling og kommunenavn mv. (§§ 3-1 til 3-2)