Tolkningsuttalelser om kommuneloven kapittel 27. Lovlighetskontroll (§§ 27-1 til 27-4)