Ot.prp. nr. 41 (2000-2001)

Om lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)

Om lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser (inndelingslova)

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg proposisjonen på Stortinget