Prop. 109 L (2012–2013)

Endringar i inndelingslova

Endringar i inndelingslova

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget