Veileder for eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd

I kommuneloven er det krav til at alle kommuner og fylkeskommuner skal ha eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd.

I veilederne står det informasjon om regelverket og tips til hvordan rådene kan arbeide.

Veileder for ungdomsråd

Veileder for eldreråd

Illustrasjonsbilde av eldreråd i møte
Foto: Colourbox

Veileder for eldreråd

Veileder for råd for personer med funksjonsnedsettelse