Lovoppfyllelse i norske kommuner

Som et viktig grunnlag for arbeidet til Generalistkommuneutvalget ble det gjennomført en kartlegging av kommunenes lovoppfyllelse.

Analysene viste at graden av lovoppfyllelse har sammenheng med sentralitet og innbyggertall. Jo mer perifere kommuner, desto lavere grad av lovoppfyllelse. Jo mindre kommuner, desto lavere grad av lovoppfyllelse. God økonomi kompenserer til en viss grad for effektene av sentralitet og størrelse, men ikke fullt ut.

Det har vært stor interesse for disse tallene, og nå er grunnlagsdata for alle landets kommuner gjort lett tilgjengelig.

Menon Economics har på oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet utarbeidet en excel-modell for å vise grunnlagsdata, delresultater og hovedresultater for alle kommunene. Her fremgår det også hvilke data som mangler for enkelte kommuner. Det er mulig å sammenligne opptil fire kommuner i denne modellen.

Under arbeidet med denne modellen ble det oppdaget en liten kodefeil som marginalt påvirket totalindikatoren for 19 kommuner. Ingen økonometriske resultater eller andre konklusjoner påvirkes av feilen. Totalindikatoren for disse kommunene samsvarer dermed ikke med totalindikatoren som er oppført i vedlegg 4 i Generalistkommuneutvalgets rapport.

Grunnlagsdata: Det er også mulig å laste ned en excel-fil hvor alle grunnlagsdataene er lett tilgjengelige. Grunnlagsdata (excel)

Lenke til rapporten: Ståa i norske kommuner. En kartlegging av kommunenes oppfyllelse av lovpålagte oppgaver

Lenke til NOU: NOU 2023: 9 Generalistkommunesystemet — Likt ansvar – ulike forutsetninger